Aplikácia radiča DMA v sériovej komunikácii SPI

Patrik JACKO, Dobroslav KOVÁČ

Rýchle konvertovanie analógových signálov ešte nemusí zaručovať jeho následné rýchle spracovanie. Keďže rýchlosť je v súčasnosti nevyhnutnou časťou spracovania signálov, je potrebné zabezpečiť čo najrýchlejšie ukladanie dát do pamäte.

Sériová komunikácia SPI patrí medzi najrýchlejšie a najvyužívanejšie rozhrania na prenos dát medzi mikrokontrolérmi alebo medzi mikrokontrolérom a inými perifériami. Aj napriek tomu, že SPI dosahuje vysoké rýchlosti prenosu dát, je možné túto rýchlosť ešte viac zvýšiť využitím radiča DMA, teda priameho prístupu k pamäti. Tento článok hovorí o aplikácii DMA v sériovej komunikácii SPI, kde bude možné porovnať čas odosielania dát bez DMA a s použitím radiča DMA.

Keywords:  radič DMA, rozhranie SPI, STM32, STM32F446RE

Full paper

vol: 3, issue: 2