Generátor PWM pre trojfázový striedač

Irena KOVÁČOVÁ

Článok sa zaoberá problematikou konštrukcie generátora impulzov pre trojfázový striedač.

Požiadavkou je, aby umožňoval zmenu frekvencie ako aj zmenu veľkosti modulácie bez zmeny počtu prepnutí a bez zmeny počtu a synchronizácie nosných a modulačných impulzov.

Keywords:  generator, PWM, striedač

Full paper

vol: 3, issue: 2