Návrh a realizácia fázovo posunutých riadiacich signálov pre viacvetvové impulzové DC-DC meniče s využitím analógových a digitálnych súčiastok

Matej BEREŠ, Dávid SCHWEINER

Článok popisuje možný spôsob generovania fázovo posunutých riadiacich signálov pre účely viacvetvových DC-DC impulzových meničov. Navrhovaný generátor je schopný obsluhovať 1 až 10 vetiev meniča s požadovaným fázovým posuvom. .

Dôraz bol kladený na vytvorenie generátora bez použitia mikrokontroléra. Teda je ho možné použiť v oblasti, kde by mikrokontrolér predstavoval vyššie náklady na zhotovenie celkového zariadenia. V závere článku sa nachádzajú návrhy plošných spojov ako aj experimentálne výsledky.

Keywords:  DC-DC menič, generátor impulzov, viacvetvové meniče

Full paper

vol: 3, issue: 3