Návrh užívateľského rozhrania pre ovládanie a kontrolu rôznych inteligentných systémov v inteligentnom dome

Mário BARDOŇ, Anna HODULÍKOVÁ

V súčasnosti o inteligentných domoch počujeme čoraz častejšie. Je to hlavne kvôli tomu, že technologický pokrok napreduje rýchlo, a preto sú inteligentné domy cenovo oveľa dostupnejšie aj pre bežných ľudí. Súčasný trh ponúka veľké množstvo firiem, ktoré sa touto tematikou zaoberajú.

Okrem firiem fungujúcich dlhodobo, vzniká taktiež veľa nových, ktoré ponúkajú dve riešenia, ako premeniť náš dom na dom inteligentný. Prvé riešenie je vhodné hlavne pre novostavby, keďže je potrebné natiahnuť kabeláž. Pri druhom riešení sa používa bezdrôtová komunikácia, preto je vhodnejšia pre hotové stavby. V našom riešení sme využili káblovú komunikáciu. Navrhnutý systém funguje na princípe jedno master zariadenie a veľa slave zariadení. Master posiela slave zariadeniam Modbus správy po zbernici. Master, je teda riadiaca jednotka poháňaná mikrokontrolérom ATmega328. V súčasnosti sú všetky ID (inteligentný dom) pripojené k internetu. Preto sme sa rozhodli využiť ethernet modul. Tento modul ponúka RS485 konektor a slot na SD kartu. Pomocou RS485 sme mikrokontroler prepojili k internetu. Na SD kartu sme uložili naše navrhnuté používateľské rozhranie. Toto rozhranie zahŕňa všetky bežne systémy ktoré ponúka aj konkurencia : osvetlenie, žalúzie, teplota, kamery, trávnik, garáž, bezpečnosť, ovzdušie a spotreba.

Keywords:  Arduino , inteligentné systémy, inteligentný dom, Modbus, RS485

Full paper

vol: 3, issue: 3