Simulácia nelineárneho rezistora metódou STA pomocou aplikácie vytvorenej v MATLAB GUI

Jozef DZIAK

Tento článok sa venuje vytváraniu všeobecných simulačných modelov nelineárneho rezistora a simulácii tohto prvku v aplikácii vytvorenej pomocou toolboxu nástroja MATLAB určeného na vytváranie používateľských prostredí.

Modelu sú určené na simulovanie netradičných reálnych nelineárnych prvkov, napr. prvkov s netradičnými voltampérovými charakteristikami. Vytvorená aplikácia sa používa na simuláciu lineárnych a nelineárnych obvodov napájaných jednosmernými alebo harmonickými zdrojmi. Na zostavenie systému rovníc obvodu sa v nej využíva metóda STA a na jeho vyriešenie Newtonova iteračná metóda.

Keywords:  Simulovanie obvodov, MATLAB GUI, Metóda STA, Modely reálnych prvkov

Full paper

vol: 3, issue: 3