JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky

Vitajte na stránke JIEE Časopisu priemyselnej elektrotechniky ( Journal of Industrial Electrical Engineering) . Časopis vzniká pre podporu vedy a výskumu v oblasti priemyselnej elektrotechniky.

Časopis publikuje originálne príspevky v slovenskom alebo anglickom jazyku. Všetky príspevky sú recenzované minimálne dvomi nezávislými recenzentmi.

ISSN 2454-0900