Kontakt

Vydavateľom časopisu je občianske združenie:

ZPPE – Združenie priateľov priemyselnej elektrotechniky
Janáčkova 30, 08005 Prešov
Slovenská republika
IČO: 50614274

Medzi hlavné ciele OZ patrí propagácia, popularizácia a osveta priemyselnej elektrotechniky, ale taktiež výskumná, vývojová a konzultačná činnosť.

emailový kontakt časopisu:  jiee@jiee.eu

emailový kontakt na občianske združenie:  zppe@jiee.eu