Redakčný tím

Hlavný editor – Editor in chief

Tibor Vince (Slovakia)

Spolupracujúci editori – Associate editors

Łukasz Apiecionek (Poland)
Matej Bereš (Slovakia)
Dmytro Mamchur (Ukraine)
Ján Molnár (Slovakia)