Články

Návrh a realizácia fázovo posunutých riadiacich signálov pre viacvetvové impulzové DC-DC meniče s využitím analógových a digitálnych súčiastok

Matej BEREŠ, Dávid SCHWEINER

Článok popisuje možný spôsob generovania fázovo posunutých riadiacich signálov pre účely viacvetvových DC-DC impulzových meničov. Navrhovaný generátor je schopný obsluhovať 1 až 10 vetiev meniča s požadovaným fázovým posuvom. . (…)