Články

Návrh a realizácia fázovo posunutých riadiacich signálov pre viacvetvové impulzové DC-DC meniče s využitím analógových a digitálnych súčiastok

Matej BEREŠ, Dávid SCHWEINER

Článok popisuje možný spôsob generovania fázovo posunutých riadiacich signálov pre účely viacvetvových DC-DC impulzových meničov. Navrhovaný generátor je schopný obsluhovať 1 až 10 vetiev meniča s požadovaným fázovým posuvom. . (…)

Návrh užívateľského rozhrania pre ovládanie a kontrolu rôznych inteligentných systémov v inteligentnom dome

Mário BARDOŇ, Anna HODULÍKOVÁ

V súčasnosti o inteligentných domoch počujeme čoraz častejšie. Je to hlavne kvôli tomu, že technologický pokrok napreduje rýchlo, a preto sú inteligentné domy cenovo oveľa dostupnejšie aj pre bežných ľudí. Súčasný trh ponúka veľké množstvo firiem, ktoré sa touto tematikou zaoberajú.
(…)