Volume: 2, Issue 4

 

Title Authors Paper
Simple digital voltmeter and signal generator realized by PC Irena KOVÁČOVÁ
Development tool based on touch display for educational and industrial applications Slavomír ŠIMKO,
Dobroslav KOVÁČ
Návrh a realizácia distribuovaného systému pre monitorovanie prostredia Sebastián HORVÁTH,
Tibor VINCE
Vytvorenie modelu DC/DC meniča v programe Excel Dávid SCHWEINER,
Dobroslav KOVÁČ
IoT senzor kvality ovzdušia Tomáš LORINC,
Ján MOLNÁR
Logická analýza prenosu dát sériovou linkou SPI a aplikácia DMA Patrik JACKO
Modifiable closed-loop control system for speed regulation of various DC motors with digital encoders Matej BEREŠ,
Jozef DZIAK,
Daniel ŽENČUCH
Losses in DC motors Branislav FECKO,
Tibor VINCE