Volume: 3, Issue 1

 

Title Authors Paper
Small conveyor with proximity sensors and closing mechanism design Matej BEREŠ
EMC a rušenie v spínaných zdrojoch Irena KOVÁČOVÁ
Calculating the spiral coil inductance using the finite element program Matúš OCILKA,
Dobroslav KOVÁČ
Náhradná schéma priemyselného podniku využívajúceho alternatívne zdroje na zníženie dodávky elektrickej energie Jozef DZIAK
Návrh a realizácia modelu riadenia valcovacieho tandemu Ľubomír ŠOGANIČ,
Daniel BÉRES,
Ján MOLNÁR
Remote control of PLC regulation system by IoT device design Emil MACHYNIAK,
Tibor VINCE
Procedure for finding complete response of dynamic circuits to periodic input Iveta TOMČÍKOVÁ
Proposal access system based on embedded systems running Linux Miroslav KACVINSKÝ,
Ján MOLNÁR
Simulink simulation of DC motor Branislav FECKO,
Tibor VINCE
Measuring the electrical resistance of a conductive material for a 3D printer Peter HRABOVSKÝ,
Ján MOLNÁR