Automatický zavlažovací systém

Adam ŠTOFANÍK, Marián ŠPINLER, Patrik JACKO, Ján MOLNÁR

Automatický zavlažovací systém je zariadenie, ktoré automatický zavlažuje napríklad kvetináč alebo trávnik tak aby do toho človek nemusel zasahovať.

Ďalšou funkciou je merať hodnoty pomocou snímačov, napríklad teplota a vlhkosť vzduchu a vlhkosť pôdy. A doplnkovou funkciou je vzdialené manuálne polievanie cez Bluetooth.

Keywords:  Arduino MEGA 2560, LCD display, magnetic sensor, membrane keypad, piezo buzzer, security alarm system

Full paper

vol: 3, issue: 2