Modelovanie výstupných parametrov magnetoelastického snímača

Anna HODULÍKOVÁ

Článok sa zaoberá modelovaním výstupných parametrov (napätí)

pre magnetoelastickýsnímač.

Keywords: elastomagnetický jav, magnetoelastický snímač, modelovanie, výstupné parametre

Full paper

vol: 2, issue: 3