Návrh a realizácia bezpečnostného systému v domácnosti

Simona KIREŠOVÁ, Ján MOLNÁR

Tento článok sa zaoberá bezpečnostnými systémami určenými na ochranu domácnosti pred neoprávneným vniknutím, ako aj na ochranu pred poškodením majetku.

Hlavným cieľom je navrhnúť bezpečnostný systém pre domácnosť z hardvérového a softvérového hľadiska, ako aj ho realizovať a vytvoriť prototyp systému..

Keywords:  Arduino, bezpečnostné systémy, CO senzor, GSM, IR senzor plameňa, magnetický senzor, PIR senzor, WiFi.

Full paper

vol: 3, issue: 2