Volume: 2, Issue 2

 

Title Authors Paper
Security alarm system Simona KIREŠOVÁ,
Martina ZUBKOVÁ,
Jakub ŠIMČÁK,
Ján Molnár,
Patrik JACKO
The direct use of the Tellegen’s theorem in the identification of electrotechnical problems Dmitriy RODKIN,
Iurii ROMASHYKHIN,
Nikita RUDENKO,
Dmitriy RODKIN
Výpočet prechodného deja pri spínaní znižovacieho DC/DC meniča pre kvazistacionárny priebeh veličín Dávid SCHWEINER,
Dobroslav KOVÁČ
Robustná identifikácia exponenciálnych zložiek signálu s predspracovaním Imrich ANDRÁŠ,
Pavol DOLINSKÝ
Statický model snímača krútiaceho momentu Irena KOVÁČOVÁ
Meranie striedavého magnetického poľa Dobroslav KOVÁČ
Design and implementation of an oscilloscope-based microcontroller Lukáš MURCKO,
Ján MOLNÁR
Excel simulation of parallel DC/DC converters with mutual capacity Dávid SCHWEINER,
Dobroslav KOVÁČ
The STM microcontrollers clock synchronization using by three Nucleo boards Patrik JACKO,
Dobroslav KOVÁČ
Application for simulation of circuits excited by pulse inputs in MATLAB Iveta TOMČÍKOVÁ,
Martin CHOMA
Design and implementation of software for smart glasses in the aion process Marek MARCIŠ,
Tibor VINCE,
Dawid EWALD,
Wojciech T. DOBROSIELSKI
Modely technických prvkov určené pre simulovanie obvodov pomocou metódy STA s využitím nástroja MATLAB GUI Jozef DZIAK,
Iveta TOMČÍKOVÁ
Zrýchlenie výpočtu hraničnej plochy Milan GUZAN