Volume: 1, Issue 1

 

Title Authors Paper
Analysis and design of multi-purpose system for measuring electrical power supplied by electric sockets Peter BABIČ,
Tibor VINCE
Application of analog multiplier in industrial electrical engineering Milan ĎAĎOVSKÝ,
Irena KOVÁČOVÁ
Generovanie harmonických a neharmonických signálov s využitím procesora ARM Matej BEREŠ,
Dobroslav KOVÁČ
Laboratory model of charger for electric vehicle based upon the principle of energy transfer by air Dobroslav KOVÁČ
Návrh bezsenzorového riadenia motora s elektronickou komutáciou Ján MOLNÁR,
Daniel DRABIŠČÁK