Volume: 3, Issue 3

 

Title Authors Paper
A simulation model for parallel buck DC/DC converters with separate capacities created in MS Excel Dávid SCHWEINER,
Dobroslav KOVÁČ
Human machine interface for filament extruder Peter HRABOVSKÝ,
Ján MOLNÁR
The design of automated production line Branislav FECKO,
Lukáš DARÁK,
Tibor VINCE
Návrh užívateľského rozhrania pre ovládanie a kontrolu rôznych inteligentných systémov v inteligentnom dome Mário BARDOŇ,
Anna HODULÍKOVÁ
Environment measuring system sensors analysis and database design Sebastián HORVÁTH,
Tibor VINCE
Complete response of underdamped second-order circuits with sinusoidal input Iveta TOMČÍKOVÁ
Simulácia nelineárneho rezistora metódou STA pomocou aplikácie vytvorenej v MATLAB GUI Jozef DZIAK
Návrh a realizácia fázovo posunutých riadiacich signálov pre viacvetvové impulzové DC-DC meniče s využitím analógových a digitálnych súčiastok Matej BEREŠ,
Dávid SCHWEINER