Volume: 3, Issue 2

 

Title Authors Paper
Techniques for finding steady state of circuits with periodic input Iveta TOMČÍKOVÁ
Generátor PWM pre trojfázový striedač Irena KOVÁČOVÁ
Power coil shield model shielded with aluminum box Matúš OCILKA,
Dobroslav KOVÁČ
Automatický zavlažovací systém Adam ŠTOFANÍK,
Marián ŠPINLER,
Patrik JACKO,
Ján MOLNÁR
The automation of the CNC milling machine Branislav FECKO,
Tibor VINCE
Návrh a realizácia bezpečnostného systému v domácnosti Simona KIREŠOVÁ,
Ján MOLNÁR
IoT device for PLC regulation system Emil MACHYNIAK,
Tibor VINCE
Model of factory with alternative sources used to reduce power supply Jozef DZIAK
Aplikácia radiča DMA v sériovej komunikácii SPI Patrik JACKO,
Dobroslav KOVÁČ
Design of control program for filament extruder Peter HRABOVSKÝ,
Ján MOLNÁR
A simulation model for parallel buck DC/DC converters with mutual capacity created in MS Excel Dávid SCHWEINER,
Dobroslav KOVÁČ
Design and implementation of remotely controlled robotic arm Matej BEREŠ,
Andrej COMPEĽ